Polityka Prywatności

Polityka prywatności i ochrony danych osobowych
Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem Sklepu Internetowego jest Starlor Sylwia Brach właściciel serwisu aukcyjnego www.dishu.pl z siedzibą w 38-305 Lipinki 205 NIP: 6851194510 REGON: 367701801, adres poczty elektronicznej: biuro@dishu.pl - zwana dalej „Administratorem”
Dane osobowe Usługobiorcy (Klienta) są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanym dalej „Rozporządzeniem”, Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych oraz ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).

Właściciel serwisu dishu.pl respektuje i szanuje prawo do prywatności i ochrony danych osobowych Użytkowników.

Właściciel serwisu dishu.pl dokłada wszelkich starań aby zapewnić odpowiedni poziom ochrony danych użytkowników.

Dane użytkowników są chronione w sposób zapewniający ich ochronę przed dostępem osób trzecich.

Właściciel serwisu dishu.pl zbiera dane podawane przez Użytkowników podczas rejestracji.

Dane użytkowników są wykorzystywane w celach:

handlowych – w celu realizacji zlecenia. Na podany adres email użytkownik będzie otrzymywał informacje o przebiegu procesu zamówienia.
marketingowych - na podany adres email użytkownik będzie otrzymywał informacje handlowe, informacje o nowościach w serwisie lub nowościach handlowych, inne informacje o charakterze reklamowym, promocyjnym, oferty handlowe - wysyłane cyklicznie. Jeżeli wyrazi na to dodatkową zgodę.
Kontaktu ze strony pracowników dishu.pl.

Dane użytkowników nie są przekazywane innym firmom. Wyjątkiem od tej reguły jest przekazywanie danych osobowych w celu realizacji zamówienia/zlecenia, umowy do podmiotów świadczących usługi transportowe (np. firmy kurierskie, poczta polska).

Właściciel serwisu dishu.pl może kontaktować się z użytkownikiem mailowo, telefonicznie lub listownie m.in. celem weryfikacji danych adresowych - koniecznych do realizacji umowy.

Użytkownik ma prawo wglądu i edycji swoich danych osobowych, jak również prawo do ich usunięcia. Może to zrobić poprzez kontakt z właścicielem serwisu dishu.pl pod nr tel.  660 708 218 oraz pod adresem e-mail: biuro@dishu.pl.